Selamat datang ke

Portal ePenjaja KPDNKK

  • Login Pengguna
  • Pendaftaran Latihan
  • Selamat Datang ke Portal ePenjaja KPDNKK yang telah dibangunkan khusus bagi membolehkan penjaja dan peniaga kecil membuat permohonan latihan yang disediakan oleh KPDNKK.